Tobiasfarmen

Laget av Wenche Reppen

HØNENE VÅRE

 

Da jeg begynte med høner på våren 2011 trodde jeg at det ville holde med en liten flokk Dverg Kockiner. En høne med 4 kyllinger og en hane. Siden denne høna ikke la egg (pga kyllingene) kjøpte jeg raskt 2 Australorpser. Så ble det ei Brahma høne og 4 kalkunkyllinger (!), og så har det bare ballet på seg..... Nå er den store utfordringen å bare holde seg til noen få raser, for det er jo så mange gøyale, og helst ville jeg hatt en liten flokk av hver rase....

 

(oppdatert 15/02/2013. Forklaring: det første tallet er antall haner, det neste antall høner, og det siste antall kyllinger)

Dverg Kockin 4.5.4

Sussex: 1.2.0

Brahma:0.3.0

Australorps: 0.2.0

Araucana: 0.1.0

Silke:1.0.0

Hvit Italiener:0.1.0

Brun Lohman: 0.5.0

 

Blanding:

Hanen Tobias (Sussex) er far til 3 flotte Sussex/Australorps høner. En høne er Australorps/DK blanding og to Brahma høner har 1/4 DK. Disse skal ikke brukes i avl, men de er noen tamme og hyggelige "hagehøner". Har også noen hønekyllinger som er Arauckana/Maran som skal gi olivengrønne egg når de blir større, og noen som har Maran far og skal legge mørke "sjokoladeegg

 

Copyright Wenche Reppen © 2013. Oneweb. Vær vennilig å oppgi kilde ved kopiering av innhold